- juče - danas - sutra -


"
Naša Jugoslavija"  je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija čiji je osnovni cilj zalaganje za stabilizaciju odnosa među jugoslovenskim narodima i za ostvarenje saradnje između njih na svim poljima.
Ciljevi udruženja

  • Oživljavanje i zalaganje za razvoj dobrih  odnosa među narodima sa prostora nekadašnje SFR Jugoslavije,
  • Aktivnosti u cilju unapređenja ekonomskih, kulturnih, naučnih, sportskih i drugih odnosa,
  • Zalaganje za mirno rešavanje nesuglasica sporova nastalih na prostoru nekadašnje SFR Jugoslavije,
  • Zalaganje za razvijanje i unapređenje svih vrsta komunikacija među državama nastalim na prostoru nekadašnje SFR Jugoslavije i drugih država sa prostora Balkana,
  • Razmena iskustava i analiza nivoa socijalne zaštite (zdravstveno i penziono osiguranje), opšte sigurnosti građana i kvaliteta društvenih odnosa (u porodici, na radnim mestima, u školama i dr.) i poređenje sa rezultatima reformi iz ovih oblasti u novonastalim državama.

Program udruženja