4. Jul
Dan nezavisnosti Amerike


U XVIII veku, prostorom današnjih Sjedinjenih Američkih Država vladali su mnogi evropski nacionalni i finansijski lobiji. Grad New York, tada poprilično močvarno područje, osnovali su Holanđani i nazvali ga New Amsterdam, celom Istočnom obalom u dominaciji nadmetali su se Englezi, Nemci, Francuzi..., dok su sa juga nadirali španci pokorivši Meksiko i veći deo Južne Amerike, a zatim i područja današnjeg Teksasa, Nju Meksika, Arizone i Kalifornije. Veliki međusobni obračuni, preuzimanje i vraćanje teritorija i zona uticaja trajali su više stotina godina i  najverovatnije bi bili nastavljeni da se nije desio pokret Džordža Vašingtona koji je okupio sve Američke rodoljube u jednoj zajedničkoj ideji. Osnivanje jedne Američke države u kojoj će živeti Amerikanci, svi doseljenici bez obzira na boju kože, nacionalnu ili versku pripadnost. I danas, ideje Džordža Vašingtona o jedinstvu svih Amerikanaca, kao i osnivanje Američke nacije, osnov su trajne stabilnosti prostora Sjedinjenih Američkih Država.


*          *          * 

Na jugu SAD, pomen proslave 4. jula, trenutno asocira na hladne lubenice, domaći sladoled i dug predah na kućnom tremu posle ručka. Da li ste se ikada zapitali šta je taj dan značio za pedesetšestoricu onih koji su potpisali Deklaraciju o Nezavisnosti 4. jula kojima treba da zahvalimo na tom prazniku? Podsetimo se sudbina nekolicine njih:

- pet potpisnika Deklaracije je zarobljeno od strane Britanaca, mučeni su kao izdajnici i potom izgubili život od posledica zadobijenih povreda,

- dvanaestorici su kuće devastirane, a zatim spaljene,

- dvojica su izgubili svoje sinove koji su služili u Revolucionarnoj armiji,

- drugoj dvojici su sinovi zarobljeni,

- devetorica su se borila i preminula od ranjavanja ili drugih posledica Revolucionarnog rata.

 To su ljudi koji su potpisali i založili svoje živote, svoja bogatstva i žrtvovali svoju čast. A ko su oni zapravo bili?

- dvadeset četvorica bili su advokati i porotnici.

- jedanaestorica su bili trgovci.

- devetorica su bili farmeri, vlasnici velikih plantaža.

Uticajni ljudi, dobro obrazovani, potpisali su Deklaraciju Nezavisnosti, znajući u potpunosti da će kazna za to biti smrt ukoliko budu zarobljeni.

Carter Braxton iz Virdžinije, bogati vlasnik plantaža i trgovac, doživeo je da mu svi brodovi budu potopljeni od Britanske mornarice. Prodao je svoju kuću i imanje da bi platio svoje dugove. Umro je u bedi.

Thomas McKeam bio je toliko progonjen od strane britanaca da je bio primoran da seli svoju porodicu skoro konstantno. Radio je Kongresu bez naknade i njegova porodica je morala da nastavi da se krije. Njegovi posedi bili su mu oduzeti, a siromaštvo mu je bila jedina nagrada.

Vandali ili vojnici opljačkali su posede potpisnika: Dillery, Hall, Clymer, Walton, Gwinnett, Heyward, Ruttledge i Middleton.

Tokom bitke kod Yorktown-a, Thomas Nelson mlađi zapazio je da je Britanski General Cornwallis zauzeo njihovu (Nelson-ovu) kuću kao svoj štab. On je tiho zamolio Generala George Washington-a da otvori vatru. Kuća je bila uništena. Nelson je umro, u bankrotu.

Francis Lewis-u su kuća i imanje uništeni. Neprijatelj je zarobio njegovu suprugu nakon čega je ona preminula u roku od nekoliko meseci.

John Hart je nasilno razdvojen od svoje porodice u trenutku kada mu je žena bila na samrti. Njihovo trinaestoro dece pobeglo je da bi spaslo sopstvene živote. Njegova polja i mlin su bili napušteni. Više od godinu dana, živeo je po šumama i pećinama, a kada se najzad vratio kući, zatekao je samo svoju mrtvu ženu, dok su mu deca nestala.
 
Zato, zastanite na trenutak dok slavite praznik 4. jul i, u tiho zahvalite ovim patriotama.

Zapamtite: Sloboda nije basplatna!
 

****************************************************

Napomena:

Članak je napisan od strane naših američkih prijatelja, istinskih rodoljuba Amerike.

 

------ E  P L U R I B U S  U N U M ------

 

Tim „Naša Jugoslavija“

 

___________

4th of July

Independence day

 

During 18th century, the territory of what is nowadays known as United States of America was influenced and dominated by several european national and financial lobbys. The city of New York, in those days mainly covered by swamps, was founded by dutch colonists and named New Amsterdam. The whole east coast was disputed and depending on force stand, dominated by english, german or french colonists. In the same time, the threat was coming from spanish colonists who already conquered Mexico, and important part of South American territory, Texas, New Mexico, Arisona and California. Great mutual conflicts, take-overs and loss of territories and interest zones lasted several hundred years and the issue would certainly not be closed if it wasn’t for George Washington mouvement that gathered all american patriots in one common idea. Foundation of one american state for all americans, immigrants no matter of the color of their skin, national or religious pertinence. Today, George Washington’s ideas about the unification of all americans as well as the american nation foundation, ensure the basis of durable and continuous stability of the United States of America.

 
*          *          *

Here in the South, the Fourth of July means ice cold watermelons, homemade ice cream, and a long nap on the front porch after lunch. Have you ever wonder what it meant to the 56 men that signed the Declaration of Independence on July the 4th?
 
Five signers were captured by the British as traitors and tortured before they died.

Twelve had their homes ransacked and burned.
  
Two lost their sons serving in the Revolutionary Army.
  
Another had two sons captured.

Nine of the 56 fought and died from wounds or hardships of the Revolutionary War.
They signed and they pledged their lives, their fortunes and their sacred honor.

What kind of men were they?

Twenty-four were lawyers and jurists.

Eleven were merchants,

Nine were farmers and large plantation owners;

Men of means, well educated,  but they signed the Declaration of Independence knowing full well that the penalty would be death if they were captured.

Carter Braxton of Virginia, a wealthy planter and trader, saw his ships swept from the seas by the British Navy. He sold his home and properties to pay his debts, and died in rags.

Thomas McKeam was so hounded by the British that he was forced to move his family almost constantly. He served in the Congress without pay, and his family was kept in hiding. His possessions were taken from him and poverty was his reward.

Vandals or soldiers looted the properties of Dillery, Hall, Clymer, Walton, Gwinnett, Heyward, Ruttledge, and Middleton.

At the battle of Yorktown, Thomas Nelson, Jr., noted that the British General Cornwallis had taken over the Nelson home for his headquarters. He quietly urged General George Washington to open fire. The home was destroyed. Nelson died bankrupt.

Francis Lewis had his home and properties destroyed. The enemy jailed his wife and she died within a few months.
 
John Hart was driven from his wife's bedside as she was dying. Their 13 children fled for their lives. His fields and his gristmill  were laid to waste. For more than a year he lived in forests and caves, returning home to find his wife dead and his children vanished.

So, take a few minutes while enjoying your 4th of July holiday and silently thank these patriots.
 
Remember: freedom is not free!

****************************************************

Notice:

This article was written by our american friends, true patriots of the United States of  America.


------ E  P L U R I B U S  U N U M ------

 

Team „Naša Jugoslavija“